מבצע!

קוד הצבע

99

משחק קוד הצבע חשיבתי ומאתגר לגילאי 5 ומעלה

משתתף אחד

ככרטיסות שקופות ותמונות סופיות

הרכיבו את הכרטיסים המתאימים כדי חהגיע לתמונה הסופית

רמות קושי עולות

48 אתגרים

תיאור

משחק קוד הצבע חשיבתי ומאתגר לגילאי 5 ומעלה

משתתף אחד

כרטיסות שקופות ותמונות סופיות

הרכיבו את הכרטיסים המתאימים כדי חהגיע לתמונה הסופית

רמות קושי עולות

48 אתגרים